Menscykeln är en spegling av din allmänhälsa. Det betyder också att vi själva kan påverka den till det bättre eller sämre.