Behöver du ta blodprover för att ta reda på hur du mår?