Går det verkligen att jämföra blodproppsrisken mellan p-piller och vaccin?