Transinkluderande feminism

Publicerad av Vulverine den 14 december, 2020

Vem är inkluderad?

Mitt arbete är att presentera materiella faktum, främst funktionerna hos kvinnokroppen. Här menar jag kroppar med det hormonella system (HPO-axis för Hypothalamic-Pituitary-Ovarian feedback loop) som möjliggör – men inte kräver – menscykler, graviditet, förlossning och amning. Alltså XX-individer, som för min del får identifiera sig precis hur de vill, men troligen bara söker min hjälp ifall de vill adressera något vad gäller deras fysiska realitet inklusive dess kvinnliga hormonsystem.

Det betyder inte att jag inte är medveten om att begreppet kön respektive sekundära könskarakteristika skulle kunna sägas utgöra ett spektrum, som till en viss gräns kan manipuleras med hjälp av hormoner och hormonstörande ämnen. Vi kan dock inte ändra våra kromosomer, och därav inte heller hur våra kvinnliga respektive manliga hormonsystem i grunden fungerar. Vi kan i viss mån blockera hormonernas binära feedbacksystem (som fungerar olika), och vi kan skaffa oss bröst, skägg m.m. eftersom olika hormoner orsakar dessa sekundära fysiska uttryck. Men vi kan inte byta kön i den mån att vår hjärna börjar tala med våra könskörtlar i en annan rytm än vad vår kromosomuppsättning redan avgjort i fosterlivet.

Eftersom jag jobbar med särskilda hormonsystem så behöver jag adressera både de biologiska skillnaderna däremellan och samspelet (fertiliteten), så att åhörarna får kunskap nog att kunna ta informerade beslut gällande sig själva och sin reproduktiva förmåga – oavsett hur de identifierar sig, hur de relaterar till sin medfödda hormonprogrammering, om de vill ha barn, eller vem de ligger eller inte ligger med. I min privata praktik utgår jag ifrån personen jag har framför mig, deras mål med mötet och vad som är relevant för dem, och jag diskriminerar ingen.

I att förklara hur de facto särskilda hormonsystem fungerar ligger varken fobi eller hat mot någon.

Hur jag valt att uttrycka mig och hur andra väljer att reagera

I min kommunikation blandar jag benämningar som person, livmoderbärare, menstruant eller kvinna, och försöker vara neutral där könande är helt onödigt. Det finns dock (rätt många) tillfällen där ett tydligt (och binärt) språk rent biologiskt, kontextuellt och pedagogiskt krävs för att diskutera den fysiska realitet majoriteten människor lever i.

Detta kommer innebära att alla inte känner sig inkluderade i vissa sammanhang, även om det inte förekommit någon medveten exklusion.

Engelskan erbjuder den språkliga lyxen att säga “female body” och på så vis åtminstone mer biologiskt och politiskt korrekt hänvisa till det hormonsystem som jag kan bäst. Svenskan är tyvärr fattigare, därför använder jag oftast ordet ”kvinnokroppen” när jag vill vara så neutral som möjligt men ändå hänvisa till personer som har, haft eller skulle kunna ha en menscykel.

Jag jobbar för allas rättigheter och med ren anatomi. Eftersom vi lever i ett patriarkat och min kompetens främst gäller just kvinnokroppen, så är rättigheterna och egenheterna hos de med kvinnokodade kroppar mitt fokus, och så kommer det förbli.

Jag tänker inte reducera den sociala och historiska innebörden av att vara kvinna till att enbart innefatta ett organ eller en kroppsfunktion, genom att bara använda uttryck som t.ex. “livmoderbärare” istället för “kvinna”. Det hade för mig varit att överge kvinnokampen och förneka det historiska och nuvarande kvinnoförtrycket, vilket innefattar så mycket mer än livmödrar eller barnafödande.

Är det bara kvinnor som kan menstruera?

Att utgå ifrån att mens och ägglossning är något som ofta sker hos de som identifierar sig som kvinnor är inte diskriminerande. Att däremot säga att en blir mindre kvinna för att en medicinerar bort sin menscykel med t.ex. p-piller, eller att en måste identifiera sig som kvinna för att ha mens, det vore trångsynt och är heller inget jag någonsin hävdat.

Jag utgår respektfullt ifrån att de som kan och vill dra nytta av informationen i mina kanaler inte hindras i sitt kunskapssökande av att ordet “kvinna” förekommer bland texter och samtal som berör en mängd personer som identifierar sig som just det. Att kunskapen ofta, men absolut inte uteslutande, är relevant för cispersoner i heterosexuella relationer där graviditet är en möjlighet utgör inte heller ett ställningstagande eller uteslutande gentemot någons familjekonstellation eller sexliv.

Alla som vill optimera sin hälsa utifrån sin kropp kan tillgå den info jag delar, och kommer däri märka att jag rutinmässigt förtydligar “om du har menscykler” istället för att tex säga “om du är kvinna” eller andra exkluderande antaganden, så långt detta är rimligt.

Ibland missar jag att vara inkluderande där det faktiskt hade varit på sin plats, och för det ber jag isåfall gladeligen om ursäkt och hjälp till insikt, men jag hoppas också att budskapet om vår rätt till kunskap om våra kroppar och kvaliteten på den faktiska informationen överskuggar eventuella semantiska klavertramp. 

Är jag en sån dära feminist eller?

Det är mig fullkomligt ointressant att sätta en stämpel på vilken sorts feminism jag ägnar mig åt, det kan de jag tjänar och hjälper få avgöra.

Jag tar lika gärna strid för transpersoners rätt att få saklig opartisk info av vården gällande tex hälsorisker med hormonbehandlingar, som jag gör för att folk ska förstå vad hormonstörande preventivmedel innebär. Det innebär inte att jag likställer behovet av dessa behandlingar, utan helt enkelt att jag är mån om ALLAS individuella RÄTT att utvärdera och tillgå olika behandlingar och ingrepp utifrån ett informerat val

Framöver hoppas jag att en mångfald av personer också utbildar sig i dessa frågor, så att vi alla kan få bredare kunskap och fler människor kan må bra, nyttja egenmakt vad gäller vår fertilitet och få adekvat vård utifrån just våra förutsättningar. Det tror jag vi gör bäst när vi erkänner hur vår fysiska verklighet faktiskt ser ut.

Liknande artiklar

Pin It on Pinterest

Dela inlägg