Vad är fertilitetsförståelse (Justissemetoden)?

Inom symptothermal fertilitetsförståelse så observerar och kartlägger du dagligen 3 biomarkörer;

  1. Förändringar i cervixsekret,
  2. Basalkroppstemperatur 
  3. Cervixposition, textur och öppningsgrad.

Detta innebär alltså, förenklat; vad du kan plocka upp från ditt toapapper, din temp varje morgon och hur livmodertappen känns.

 

Dessa tecken är vetenskapligt bevisade markörer för fertilitet respektive infertilitet under cykelns gång, eftersom de reagerar på hormonfluktuationerna under din menscykel.

Främst bevakas cervixsekret, i andra hand basalkroppstemperatur och i tredje hand cervixposition samt eventuella andra cykliska symptom som smärtor, lust, humörförändringar, brösttäthet, energinivåer m.m.

Fertilitetsförståelse bygger INTE på att du räknar dagar, utan på att du i realtid följer tecknen på fertilitet respektive infertilitet. Därför behöver du inte ha regelbundna cykler för att metoden ska funka. “Säkra perioder” innebär att en räknar på hur det sett ut förut och gissar hur det kommer se ut i framtiden – vilket förr eller senare kommer vara fel. Detta gäller även appar som räknar utifrån algoritmer och försöker berätta när du är fertil eller ska ha mens. Appar eller kalendrar kan aldrig förutse en ägglossning som kommer tidigare eller senare.

Eftersom Justissemetoden inte är en kalendermetod så kan du använda den oavsett hur dina menscykler ser ut. Du behöver alltså inte ha regelbunden mens för att kunna använda den. Du kollar helt enkelt hur läget är idag, applicerar reglerna för metoden utifrån sakernas tillstånd och anpassar ditt sexuella beteende därefter. Fertilitetsförståelse innebär att du läser av din kropp i realtid, och utgår från vetenskapligt bekräftade tecken på att du kan eller inte kan bli gravid där och då.

Fördelar

  • Inga tillsatta hormoner
  • Inga biverkningar
  • Hög säkerhet vid korrekt användning
  • Du ökar din kroppskännedom och kan se hur din kost och livsstil påverkar din menscykel
  • Kan användas i olika faser av livet och med olika intention

Nackdelar

  • Krav på disciplin och självkontroll: Du måste dagligen observera, kartlägga och tolka ditt sekret samt mäta din basaltemperatur vid samma tid. Vill du undvika graviditet bör samlag undvikas helt under dina fertila faser, eller så kan du använda t.ex. pessar eller kondom (med respektive effektivitet för sagd barriärmetod)

Effektivitet

Brukar din läkare/bm också hävda att fertilitetsförståelse (ofta kallat Naturlig familjeplanering) har 25% risk för misslyckande? Då hänvisar de till gamla, daterade studier.

I de tidigare sammanfattande studierna om olika preventivmetoder så stod det nämligen PI 24 för ”naturliga metoder”, vilket representerade en sammanklumpning av massor med olika metoder och studier med stor varierande kvalitet och effektivitet. 

PI står för Pearl Index vilket betyder antal oönskade graviditeter per 100 kvinnor under 1 år, och siffran kan översättas till 24% oönskade graviditeter. Genom att säga att det är ca 1/4 graviditetsrisk vid typisk användning på ALLA naturliga metoder, missleder man patienterna att inte vilja/våga lära sig eller förlita sig på effektiva metoder för fertilitetsförstående – vilka finns. 

CDC har faktiskt nyligen ändrat den typiska användningssiffran till 2-23, för att avspegla att det faktiskt är olika beroende på VILKEN metod du använder. Här kan du läsa mer om specifika olika metoder (Justisse faller närmast Sensiplan).

Nu väntar vi på att Sverige ska fatta galoppen och sluta använda de förlegade gamla siffrorna.

”If a couple uses the Sympto-Thermal Method perfectly, it is 99.4-99.6% effective in avoiding pregnancy (98-99% effective with typical use). That is, with typical use of the method over one year, less than 2 pregnancies occur per 100 women. This is as good as long acting hormonal contraceptives (IUDs, Depo-Provera injections) and better than the pill or condoms. To use STM correctly, couples need to learn from trained instructors and be sure to follow all of the simple instructions.” säger FACTS.

Justissemetoden har samma regelverk som Creightonmetoden, som i sin tur är utvecklad från Billingsmetoden. Justissemetoden är en symptothermal metod  (STM). Symptothermala metoder som t.ex. Sensiplan har visats ge ett Pearl Index på 0,6-0,4 vid perfekt användning. Att jämföra med t.ex. p-piller som har 9 respektive 0,3. Det har inte ännu gjorts enskilda studier på enbart Justissemetoden (vilket gör att vi inte kan skryta med ett bensäkert procentantal) men alla metoder för fertilitetsförståelse utgår från samma vetenskap om de fertila tecknen, som man sen förhåller sig till utifrån något olika regelverk.

För oss som handleder i just denna metod är det viktigt att klienten verkligen får kroppskännedom och förstår vad biomarkörerna berättar för dem. Justissemetoden är sekulär, pro-choice, feministisk, och handledare i Justissemetoden (HRHPs) har en funktionsmedicinsk träning till terapeuter med kvinnors helhetshälsa i åtanke. Vi kan identifiera ohälsosamma cykler och hjälpa personen att förbättra dem.

Du får bäst resultat med Justissemetoden, och alla andra metoder som bygger på fertilitetsförståelse (FABMs, fertility awareness based methods), om du har en handledare. Då undviker du många av de fallgropar som kommer med att bara utgå från en app eller bok, som inte förstår hur just du fungerar. När du anlitar en handledare så får du en fysisk person som kan svara på dina personliga frågor samt försäkra dig om att du följer reglerna, så att du kan uppnå högsta möjliga effektivitet med metoden.

Se källor här.

Din menscykel speglar din allmänhälsa

Oavsett om du vill ha barn eller inte, så är din fertilitet ett tecken på hälsa. Du får förstås hantera den och din kropp precis som du vill, men om du ser det rent evolutionärt så är möjligheten till reproduktion det yttersta uttrycket för vitalitet. 

Menscykeln speglar din allmänhälsa, och ger dig ständigt information som du kan kartlägga, lyssna till och arbeta med. Olika typer av symptom under menscykeln kan kopplas till sköldkörteln, tarmen, levern eller binjurarna, och påverkas direkt av vad du äter och hur du lever.

Om du lär dig fertilitetsförståelse kommer du kunna analysera din egen menscykel och dess faser. Du kommer veta när du kan bli gravid eller inte och du kommer även kunna följa symptom på hormonell obalans eller inflammation, såsom PMS och mensvärk. När du förstår din cykel kan du förebygga och förbättra sådana symptom, och du får större kontroll över ditt mående.

Lär dig fertilitetsförståelse

Just nu tar jag inga nya klienter.

När jag lär ut Justissemetoden skriver jag kontrakt med klienten på 7 sessioner inom loppet av 6 månader. Det krävs för att både hinna lära sig metoden, använda den under ett antal menscykler, samt få den övriga hälsomässiga rådgivning en Holistic Reproductive Health Practitioner ger utifrån klientens kartlagda menscykler. 

Eftersom det är en färdighet som ska läras in; att observera, tolka och kartlägga menscykelns tecken på infertilitet respektive fertilitet, så går det inte att förmedla under en snabbkurs. Genom att skriva kontrakt på en 6 månaders kursperiod säkerställer man att klienten haft tillräckligt mycket tid och professionellt stöd för att bli självsäker och kunna använda metoden med högsta effektivitet. Samtidigt får klienten löpande personlig coachning (se denna disclaimer för mer info).

Det är förstås möjligt att lära sig fertilitetsförståelse själv, men om en vill använda det som preventivmetod så rekommenderas starkt att ta hjälp av en handledare under inlärningsperioden. När en har lärt sig reglerna för sagd metod (det finns flera andra metoder jämte Justisse, t.ex. Sensiplan, Creighton eller Billings) så kan en använda det under resten av ens fertila liv. Om livsförhållandena ändras, t.ex. om en är postpartum eller perimenopausal, så är det en god idé att boka ett återbesök med sin handledare för att se över hur reglerna appliceras utifrån ens fysiska förutsättningar.

Efter ett års försök att bli gravid så hörde jag talas om Jenny Koos. Jag lyssnade på alla poddar hon deltagit i och läste mycket som hon skrivit och lärde mig väldigt mycket om min kropp. För mig räckte det med två otroligt intressanta konsultationer med Jenny för att hon skulle hitta lösningen på vår ofrivilliga barnlöshet, jag blev gravid och nu ett år senare har vi vår lilla tjej i familjen. Vi kunde inte vara lyckligare! Tack Jenny!

Sarah

Jag har haft en handledning i Justissemetoden. Efter genomgången handledning på 6 månader förstår jag min kropp och dess signaler bättre. Jag känner mig tryggare i att förstå vad det är som pågår och hur jag kan tolka det. Jag noterar också att jag hade stora luckor i den basala förståelsen för menscykeln och dess faser. Efter olika hormonella och "icke-hormonella" preventivmedel som inte gjort mig gott känner jag mig nu tacksam över att inte behöva kliva på något sånt igen för jag förstår mina egna signaler.

Kerstin

Jag har lärt mig så otroligt mycket mer om sexualitet, menscykeln, hormoner och kvinnokroppen. Äntligen förstår jag hur jag ska samarbeta med min cykliska kropp för att må bra, istället för att motarbeta den, vilket bara gjorde mig sjukare. Tack Jenny, för all din kunskap och för att du så generöst delar med dig så att man äntligen kan njuta av att vara kvinna och inte se det som ett straff och matas med att det ska vara så.

Jessica

Vulverines passion för och kunskap om frågor som berör kvinnohälsa är onekbar. Jag har varit på flera intressanta och informativa föreläsningar och känner mig alltid mer upplyst när jag kommer därifrån. Dock känner jag mig aldrig dömd eller förminskad för val jag har gjort/gör, utan får saklig information och förståelse. Jag har rekommenderat henne till flera personer som jag känner som har problem med menstruationen, och jag skulle rekommendera henne till 100 personer till.

Sarah

Källor

Bigelow, JL et al (2004) Mucus observations in the fertile window: a better predictor of conception than timing of intercourse Human Reproduction

Billingsmetoden i Kina (2003)

Centers for disease control and prevention (2020) Birth control methods. CDC

Duane, Marguerite et al (2016) The Performance of Fertility Awareness-based Method Apps Marketed to Avoid Pregnancy. JABFM

FACTS  Symptothermal method (hämtat 2020)

Fehring, RJ et al (2009) Cohort Comparison of Two Fertility Awareness Methods of Family Planning The Journal of Reproductive Medicine

Fehring & Notare (2008) Efficacy of the Marquette Method of Natural Family Planning Human Fertility

Fehring, RJ, D Lawrence, C Philpot (1994) Use effectiveness of the Creighton model ovulation method of natural family planning. J Obstet Gynecol Neonatal Nurs

Frank-Herrmann, Petra et al (1997)  Natural family planning with and without barrier method use in the fertile phase: efficacy in relation to sexual behaviour: a German prospective long-term study Advances in Contraception

Frank-Herrmann, Petra et al (2007)  The effectiveness of a fertility awareness based method to avoid pregnancy in relation to a couple’s sexual behaviour during the fertile time: A prospective longitudinal study Human Reproduction

Freundl, Günter et al (2014)  A new method to detect significant basal body temperature changes during a woman’s menstrual cycle The European Journal of Contraception and Reproductive Health Care

FACTS: Review of FABM Effectiveness Published in High Profile OB/GYN Medical Journal

FertilityCharting: Types of FABMs

Gnoth C. et al (2003)  Time to pregnancy: results of the German prospective study and impact on the management of infertility Human Reproduction

Hilgers & Stanford (1998): Creighton Model NaProEducation Technology for avoiding pregnancy. Use effectiveness. The journal of reproductive medicine

Howard & Stanford (1999) Pregnancy probabilities during use of the Creighton Model Fertility Care System Archives of family medicine

Justisse College International  Scientific basis and efficacy

Lyon, C et al (2017) Ovulation, a sign of health. Linacre Q

Manhart, MD et al (2013): Fertility awareness-based methods of family planning: A review of effectiveness for avoiding pregnancy using SORT. Acofp

Nakano, Fabiana et al (2015) Insights into the role of cervical mucus and vaginal pH in unexplained infertility Medical Express

NHS (2018) Natural Family Planning (Fertility Awareness) – your contraception guide.

Odeblad, Erik (1994) The Discovery of Different Types of Cervical Mucus and the Billings Ovulation Method Ovulation Method Research and Reference Centre of Australia

Palone & Bergus (2009): Fertility Awareness-Based Methods: Another Option for Family Planning J Am Board Fam Med

Pearson, Jack T et al (2020) Contraceptive Effectiveness of an FDA-Cleared Birth Control App: Results from the Natural Cycles U.S. Cohort. Journal of women’s health

Peragallo Urrutia R et al (2018): Effectiveness of Fertility Awareness–Based Methods for Pregnancy Prevention: A Systematic Review  American College of Obstetricians and Gynecologists

Polis, Chelsea B (2017) Understanding effectiveness estimates for fertility awareness based methods of contraception. 

Pyper (1997): Fertility awareness and natural family planning European Society of Contraception

Rice & Garcia-Dervasa (1978): Biological effectiveness of the sympto thermal rhythm method. An international study. A preliminary report Acta Medica Romana

Science News (2007): Natural Family Planning Method As Effective As Contraceptive Pill, New Research Finds European Society for Human Reproduction and Embryology

Trussel, J (2011): Contraception failure in the united states Contraception

Trussel & Grummer-Strawn (1990) Contraceptive failure of the ovulation method of periodic abstinence. Family planning perspectives

Urrutia & Polis (2019) Fertility awareness based methods for pregnancy prevention. British Medical Journal

Vigil, Pilar et al (2012) The Importance of Fertility Awareness in the Assessment of a Woman’s Health a Review. Linacre Quarterly

Pin It on Pinterest