Vad är fertilitetsförståelse (Justissemetoden)?

Inom symptothermal fertilitetsförståelse så observerar och kartlägger du dagligen 3 biomarkörer;

  1. Förändringar i cervixsekret,
  2. Basalkroppstemperatur 
  3. Cervixposition, textur och öppningsgrad.

Detta innebär alltså, förenklat; vad du kan plocka upp från ditt toapapper, din temp varje morgon och hur livmodertappen känns.

 

Dessa tecken är vetenskapligt bevisade markörer för fertilitet respektive infertilitet under cykelns gång, eftersom de reagerar på hormonfluktuationerna under din menscykel.

Främst bevakas cervixsekret, i andra hand basalkroppstemperatur och i tredje hand cervixposition samt eventuella andra cykliska symptom som smärtor, lust, humörförändringar, brösttäthet, energinivåer m.m.

Justissemetoden bygger INTE på att du räknar dagar, utan på att du i realtid följer tecknen på fertilitet respektive infertilitet. Därför behöver du inte ha regelbundna cykler för att metoden ska funka. “Säkra perioder” innebär att en räknar på hur det sett ut förut och gissar hur det kommer se ut i framtiden – vilket förr eller senare kommer vara fel. Detta gäller även appar som räknar utifrån algoritmer och försöker berätta när du är fertil eller ska ha mens. Appar eller kalendrar kan aldrig förutse en ägglossning som kommer tidigare eller senare.

Eftersom Justissemetoden inte är en kalendermetod så kan du använda den oavsett hur dina menscykler ser ut. Du kollar helt enkelt hur läget är idag och applicerar reglerna för metoden utifrån sakernas tillstånd. Fertilitetsförståelse innebär att du läser av din kropp i realtid, och utgår från vetenskapligt bekräftade tecken på att du kan eller inte kan bli gravid där och då.

Fördelar

  • Inga tillsatta hormoner
  • Inga biverkningar
  • Hög säkerhet vid korrekt användning
  • Du ökar din kroppskännedom och kan se hur din kost och livsstil påverkar din menscykel
  • Kan användas i olika faser av livet och med olika intention

Nackdelar

  • Krav på disciplin och självkontroll: Du måste dagligen observera, kartlägga och tolka ditt sekret samt mäta din basaltemperatur vid samma tid. Vill du undvika graviditet bör samlag undvikas helt under dina fertila faser, eller så kan du använda t.ex. pessar eller kondom (med respektive effektivitet för sagd barriärmetod)

Effektivitet

Brukar din läkare/bm också hävda att fertilitetsförståelse (ofta kallat Naturlig familjeplanering) har 25% risk för misslyckande? Då hänvisar de till gamla, daterade studier

I de tidigare sammanfattande studierna om olika preventivmetoder så stod det nämligen PI 24 för ”naturliga metoder”, vilket representerade en sammanklumpning av massor med olika metoder och studier med stor varierande kvalitet och effektivitet. 

PI står för Pearl Index vilket betyder antal oönskade graviditeter per 100 kvinnor under 1 år, och siffran kan översättas till 24% oönskade graviditeter. Genom att säga att det är ca 1/4 graviditetsrisk vid typisk användning på ALLA naturliga metoder, har man effektivt misslett patienterna till att inte vilja/våga lära sig eller förlita sig på effektiva metoder för fertilitetsförstående – vilka finns. 

CDC har faktiskt nyligen ändrat den typiska användningssiffran till 2-23, för att avspegla att det faktiskt är olika beroende på VILKEN metod du använder. Här kan du läsa mer om specifika olika metoder (Justisse faller närmast Sensiplan).

Nu väntar vi på att Sverige ska fatta galoppen och sluta använda de förlegade gamla siffrorna.

”If a couple uses the Sympto-Thermal Method perfectly, it is 99.4-99.6% effective in avoiding pregnancy (98-99% effective with typical use). That is, with typical use of the method over one year, less than 2 pregnancies occur per 100 women. This is as good as long acting hormonal contraceptives (IUDs, Depo-Provera injections) and better than the pill or condoms. To use STM correctly, couples need to learn from trained instructors and be sure to follow all of the simple instructions.” säger FACTS.

Justissemetoden har samma regelverk som Creightonmetoden, som i sin tur är utvecklad från Billingsmetoden. Justissemetoden är en symptothermal metod  (STM) och har Pearl Index 2-5 med typisk användning och 0,6-0,4 med perfekt användning. Att jämföra med t.ex. p-piller som har 9 respektive 0,3. Den stora skillnaden är att Justissemetoden är sekulär (där t.ex. Creighton är djupt katolsk), feministisk, och handledare i Justissemetoden (HRHPs) har en funktionsmedicinsk träning till terapeuter med kvinnors helhetshälsa i åtanke. Vi kan inte bara identifiera en ohälsosam cykel, vi kan hjälpa personen att förbättra den.

Du får bäst resultat med Justissemetoden, och alla andra metoder som bygger på fertilitetsförståelse (FABMs, fertility awareness based methods), om du har en handledare. Då undviker du många av de fallgropar som kommer med att bara utgå från en app eller bok, som inte förstår hur just du fungerar. När du anlitar en handledare så får du en fysisk person som kan svara på dina personliga frågor samt försäkra dig om att du följer reglerna, så att du kan uppnå högsta möjliga effektivitet med metoden.

Din menscykel speglar din allmänhälsa

Oavsett om du vill ha barn eller inte, så är din fertilitet ett tecken på hälsa. Du får förstås hantera den och din kropp precis som du vill, men om du ser det rent evolutionärt så är möjligheten till reproduktion det yttersta uttrycket för vitalitet. 

Menscykeln speglar din allmänhälsa, och ger dig ständigt information som du kan kartlägga, lyssna till och arbeta med. Olika typer av symptom under menscykeln kan kopplas till sköldkörteln, tarmen, levern eller binjurarna, och påverkas direkt av vad du äter och hur du lever.

Om du lär dig fertilitetsförståelse kommer du kunna analysera din egen menscykel och dess faser. Du kommer veta när du kan bli gravid eller inte och du kommer även kunna följa symptom på hormonell obalans eller inflammation, såsom PMS och mensvärk. När du förstår din cykel kan du förebygga och förbättra sådana symptom, och du får större kontroll över ditt mående.

Lär dig fertilitetsförståelse

Fullbokat fram till 2021.

När jag lär ut Justissemetoden skriver jag kontrakt med klienten på 7 sessioner inom loppet av 6 månader. Det krävs för att både hinna lära sig metoden, använda den under ett antal menscykler, samt få den övriga hälsomässiga rådgivning jag ger utifrån klientens kartlagda menscykler. 

I priset (8000:-) ingår allt material och ca 10 timmars rådgivning personligt och i grupp. Klienten har också rabatterat pris på fortsatt rådgivning efter kursens slut.

Eftersom det är en färdighet som ska läras in; att observera, tolka och kartlägga menscykelns tecken på infertilitet respektive fertilitet, så går det inte att förmedla under en snabbkurs. Genom att skriva kontrakt på en 6 månaders kursperiod säkerställer jag att klienten haft tillräckligt mycket tid och professionellt stöd för att bli självsäker och kunna använda metoden med högsta effektivitet.

Efter ett års försök att bli gravid så hörde jag talas om Jenny Koos. Jag lyssnade på alla poddar hon deltagit i och läste mycket som hon skrivit och lärde mig väldigt mycket om min kropp. För mig räckte det med två otroligt intressanta konsultationer med Jenny för att hon skulle hitta lösningen på vår ofrivilliga barnlöshet, jag blev gravid och nu ett år senare har vi vår lilla tjej i familjen. Vi kunde inte vara lyckligare! Tack Jenny!

Sarah

Jag har haft en handledning i Justissemetoden. Efter genomgången handledning på 6 månader förstår jag min kropp och dess signaler bättre. Jag känner mig tryggare i att förstå vad det är som pågår och hur jag kan tolka det. Jag noterar också att jag hade stora luckor i den basala förståelsen för menscykeln och dess faser. Efter olika hormonella och "icke-hormonella" preventivmedel som inte gjort mig gott känner jag mig nu tacksam över att inte behöva kliva på något sånt igen för jag förstår mina egna signaler.

Kerstin

Jag har lärt mig så otroligt mycket mer om sexualitet, menscykeln, hormoner och kvinnokroppen. Äntligen förstår jag hur jag ska samarbeta med min cykliska kropp för att må bra, istället för att motarbeta den, vilket bara gjorde mig sjukare. Tack Jenny, för all din kunskap och för att du så generöst delar med dig så att man äntligen kan njuta av att vara kvinna och inte se det som ett straff och matas med att det ska vara så.

Jessica

Vulverines passion för och kunskap om frågor som berör kvinnohälsa är onekbar. Jag har varit på flera intressanta och informativa föreläsningar och känner mig alltid mer upplyst när jag kommer därifrån. Dock känner jag mig aldrig dömd eller förminskad för val jag har gjort/gör, utan får saklig information och förståelse. Jag har rekommenderat henne till flera personer som jag känner som har problem med menstruationen, och jag skulle rekommendera henne till 100 personer till.

Sarah

Källor

Övriga källor (se även referenser/länkar i texten)

Billingsmetoden i Kina (2003)

Duane, Manhart et al (2013): Fertility awareness-based methods of family planning: A review of effectiveness for avoiding pregnancy using SORT

Frank-Herrmann, Petra; Freundl, Günter; Gnoth, Christian; Godehardt, Erhard; Kunert, Josef; Baur, Siegfried; Sottong, Ursula: Natural family planning with and without barrier method use in the fertile phase: efficacy in relation to sexual behaviour: a German prospective long-term study, in: Advances in Contraception (1997), Vol. 13, No. 2-3, p. 179-189.

Frank-Herrmann, Petra; Gnoth, Christian; Sottong, Ursula et al.: Effectiveness of various approaches to NFP & beyond scientific choice of NFP methodology, R.J. Fehring, Theresa Notare (Eds.), Marquette University Press, Milwaukee 1008, in: Human Fertility (2008), p. 142-155.

Frank-Herrmann, Petra; Heil, J.; Gnoth, Christian et al.: The effectiveness of a fertility awareness based method to avoid pregnancy in relation to a couple’s sexual behaviour during the fertile time: A prospective longitudinal study, in: Human Reproduction (2007), Vol. 22, Nr. 5, p. 1310-1319.

Freundl, Günter; Frank-Herrmann, Petra; Brown, Simon; Blackwell, Leonard: A new method to detect significant basal body temperature changes during a woman’s menstrual cycle, The European Journal of Contraception and Reproductive Health Care, 2014; 19: 392-400

FACTS: Review of FABM Effectiveness Published in High Profile OB/GYN Medical Journal

FertilityCharting: Types of FABMs

Gnoth C., Godehardt E., Frank-Herrman P., and Freundl G. “Time to pregnancy: results of the German prospective study and impact on
the management of infertility.” Human Reproduction 18 (2003): 1959-1966. 

Hilgers & Stanford (1998): Creighton Model NaProEducation Technology for avoiding pregnancy. Use effectiveness.

Peragallo Urrutia R, Polis CB, Jensen ET, Greene ME, Kennedy E, Stanford JB (2018): Effectiveness of Fertility Awareness–Based
Methods for Pregnancy Prevention: A Systematic Review
Obstet Gynecol 2018;132:591-604.

Palone & Bergus (2009): Fertility Awareness-Based Methods: Another Option for Family Planning

Pyper (1997): Fertility awareness and natural family planning

Rice & Garcia-Dervasa (1978): Biological effectiveness of the sympto thermal rhythm method. An international study. A preliminary report

Science News (2007): Natural Family Planning Method As Effective As Contraceptive Pill, New Research Finds

Trussel (2011): Contraception failure in the united states

Justisse Scientific basis and efficacy:
https://www.justisse.ca/index.php/pages/page/justisse-scientific-basis
https://www.justisse.ca/index.php/pages/page/100159

Pin It on Pinterest