Jenny Koos

Sexualhälsorådgivare / Justisse Holistic Reproductive Health Practitioner / Doula / Författare

 

Jag utbildar i hormonhälsa och Justissemetoden – en symptothermal metod för fertilitetsförståelse. I min praktik arbetar jag utifrån en funktionsmedicinsk princip, vilket betyder att jag har ett öga för helheten och inte tror att hälsan är uppstyckad i separata avdelningar. Vänligen läs denna information om mig, mina tjänster, åsikter och  kanaler. 

Vid rådgivning lyssnar jag på mina klienter, tar en omfattande hälsohistorik, ställer relevanta frågor och hjälper till att förklara vad olika blodprover och journalanteckningar innebär, ifall de vill dela sådana. Under sessionerna lägger vi pusslet tillsammans och försöker hitta vad individen behöver. Sessionernas innehåll kan variera beroende på klientens situation och frågor, men skall vara baserade på vetenskapliga fakta. Jag informerar förstås om informationens natur och källa. Jag ger inte råd eller behandling som jag ej är professionellt kvalificerad att ge, utan kommer vid behov att hänvisa klienten till lämplig instans/praktiker. Jag har heller inget medicinskt ansvar, förskriver inga läkemedel och utför inga fysiska undersökningar. 

PMS, mensvärk, PCOS eller övrigt menscykelrelaterat lidande är inte något vi måste lida av, det är signaler om underliggande problem. Jag försöker hjälpa mina klienter att adressera grundorsaken till deras symptom, oavsett om det innebär att skicka dem tillbaka till den konventionella vården för korrekt provtagning/behandling, eller om det handlar om en livsstilsomställning.

Mitt arbete går ut på att hjälpa människor att uppnå sina mål, vare sig det är att bli gravid, undvika det, eller helt enkelt må bättre under menscykeln. Jag ser dagligen cykliska problem som folk trott varit ”normala” läka ut. 

Just nu tar jag inga nya klienter alls p.g.a. andra åtaganden.

 

Jenny Koos Vulverine Sexualhälsorådgivare Justisse
Foto: Maria Andrea García

Jenny Koos

Sexualhälsorådgivare / Justisse Holistic Reproductive Health Practitioner / Doula / Författare

 

Jenny Koos

Foto: Maria Andrea García

Jag utbildar i hormonhälsa och Justissemetoden – en symptothermal metod för fertilitetsförståelse. I min praktik arbetar jag utifrån en funktionsmedicinsk princip, vilket betyder att jag har ett öga för helheten och inte tror att hälsan är uppstyckad i separata avdelningar. 

Jag lyssnar på mina klienter, tar en omfattande hälsohistorik, ställer relevanta frågor och hjälper till att förklara vad olika blodprover och journalanteckningar innebär, ifall de vill dela sådana. Under sessionerna lägger vi pusslet tillsammans och försöker hitta vad individen behöver. Sessionernas innehåll kan variera beroende på klientens situation och frågor, men skall vara baserade på vetenskapliga fakta. Jag ska på uppmaning kunna informera om informationens natur och källa. Jag ger inte råd eller behandling som jag ej är professionellt kvalificerad att ge, utan kommer vid behov att hänvisa klienten till lämplig instans/praktiker. Jag har heller inget medicinskt ansvar, förskriver inga läkemedel och utför inga fysiska undersökningar.

PMS, mensvärk, PCOS eller övrigt menscykelrelaterat lidande är inte något vi måste lida av, det är signaler om underliggande problem. Jag försöker hjälpa mina klienter att adressera grundorsaken till deras symptom, oavsett om det innebär att skicka dem tillbaka till den konventionella vården för korrekt provtagning/behandling, eller om det handlar om en livsstilsomställning.

I mitt arbete hjälper jag mina klienter att uppnå sina mål, vare sig det är att bli gravid, undvika det, eller helt enkelt må bättre under menscykeln. Jag ser dagligen cykliska problem som folk trott varit  ”normalt” läka ut. 

Just nu tar jag inga nya klienter alls p.g.a. andra åtaganden.

 

Om mig

 

Min historia i detta fält började när jag var 10 år och smygläste ”Grottbjörnens folk” av Jean M Auel, en bokserie med en hjältinna som var medicinkvinna och kartlade sina menscykler. Ungefär 10 år senare fann jag mig läsa Naturmedicin på Nordens Folkhögskola och leta efter utbildningar till att bli handledare i Fertility Awareness.

Efter att ha gått på p-piller under mina tonår började jag som 18-åring med Billingsmetoden, för att sedan fördjupa mig i Toni Weschlers ”Taking Charge of Your Fertility” och slutligen hitta Justissemetoden i 20-årsåldern.

Jag har två examen från Justisse College; Holistic Reproductive Health Practitioner (2013) samt HRHP Educator (2018). Därav är jag också medlem i Association of Fertility Awareness Professionals (AFAP) och Nordic Union for Fertility Awareness (NUFA).

Min utbildning har bl.a. inkluderat anatomi, fysiologi, reproduktionsendokrinologi, kvinnohistoria, preventivmedels- och aborthistoria, preventivmedelsrådgivning, etik & moral i de vårdgivande yrkena och näringslära – allt med ett särskilt fokus på menscykeln och fertiliteten och den funktionsmedicinska inställningen till läkning. Idag är jag del av fakulteten på Justisse College International och utbildar HRHPs världen över i en 2årig utbildning.

Jag är också tränad i Billings- och Sensiplanmetoden (men handleder inte i dessa), ODIS-certifierad doula utbildad i FUR-tekniken samt fortsätter att fördjupa mig i olika naturliga preventivmetoder för att förankra min kunskap och kunna hjälpa mina klienter på ett sätt som fungerar för dem.

Jag är inte läkare, gynekolog eller barnmorska och utger mig heller inte för att vara det – det jag erbjuder är komplementärt till deras expertis och fyller en beklaglig lucka i vårdkedjan. Min kompetens är tydligt kommunicerad per kontrakt med klienten, och jag praktiserar inte utanför den. Jag hänvisar till vården för all medicinsk behandling och skriver inte ut några hormoner, men lär mina klienter kroppskännedom och fertilitetsförståelse så att de kan söka, nyttja och förstå den vård och behandlingsmetoder som de erbjuds.

Om du undrar kring min inställning till sjukvården, se detta blogginlägg. Om du har funderingar kring inkluderings- och rättighetsfrågor eller vill veta “vilken sorts feminist” jag är, vänligen läs detta.

 

Erfarenhet

  • 12 års studier i kvinno- och hormonhälsa samt fertilitetsförståelse
  • 10 års erfarenhet som föreläsare och handledare i ämnet
  • 4 års erfarenhet som lärare på Justisse College International
  • Ordförande Födelsehuset 2019-2020

 

 

Utbildning

  • Naturens medicin – Grundkurs, påbyggnad och handledarkurs (Nordens folkhögskola Biskops Arnö) 2009-2011
  • Doula (ODIS, Stockholm) 2010
  • Justisse Holistic Reproductive Health Practitioner (Justisse College International, Edmonton, Kanada) 2013 
  • Handledarutbildning Billingsmetoden- teoretisk del (Göteborg) 2018
  • Justisse HRHP Educator och fakultetsmedlem 2018 – pågående
  • Handledarutbildning Sensiplanmetoden – teoretisk del (Köln/online) 2020-2021

Projekt

 

Bok

Boken ”Fertilitetsförståelse” (Domeratzky förlag, 2022) finns ute i butik nu. Läs mer här

Rådgivning

OBS jag tar för närvarande inga nya klienter.
Om du är intresserad av just mitt perspektiv på saker och ting så kan du se mina webinarier där du får mycket grundkunskap och säkerligen svar på många av dina frågor. Här kan du läsa mer om mina tjänster.

 

Föreläsningar

Jag erbjuder föreläsningar IRL eller online om hormonbalans, sexualhälsa, reproduktiva tillstånd, fertilitet, fertilitetsförståelse, preventivmetoder, kroppskännedom, feminism och förlossnings- och amningsförberedande. Se kommande och inspelade föreläsningar på Boon eller under Event.

Poddar

Menscykeln, maten & hälsan

Healthfulness Podden

Om PCOS

Food Pharmacy

Om sköldkörteln

Hälsohormoner

Om menscykeln

Kvinnoliv med Karin Björkegren-Jones

Om klimakteriet

Kvinnoliv med Karin Björkegren-Jones

Om sexlust m.m.

Det Goda Samlaget

Din reproduktiva hälsa: menscykeln, PMS & p-piller

Hälsosnack med Lotta och Victoria

Din reproduktiva hälsa: fertilitet

Hälsosnack med Lotta och Victoria

Artiklar

Pin It on Pinterest