Hormonella eller hormonfria preventivmedel?

Idag vill fler och fler ha preventivmedel som är hållbara både för dem själva och miljön. Många säger sig vilja ha “hormonfria” p-medel och vänder sig till appar, “lågdoseradehormonspiraler, “säkra perioder” eller helt enkelt avbrutet samlag. Alternativen är inte alltid optimala för individen, och vissa metoder är direkt osäkra.

Det medvetna valet att undvika biverkningstyngda preventivmetoder bagatelliseras ofta som en irrationell “rädsla för hormoner”. Men personer med livmoder som väljer bort t.ex. p-piller är inte rädda för menscykelns hormoner, de är motvilliga till att störa sina egna hormoner och eventuellt få försämrad livskvalitet genom att inta de kemiskt förändrade “hormoner” som finns i majoriteten av de gängse preventivmedlen.

Låt mig vara tydlig, den här sidan eller mitt arbete är INTE någon motståndsrörelse mot preventivmedel, oavsett vilken sort det handlar om. Ingen vill försämra tillgången på fungerande preventivmetoder eller orsaka fler oönskade graviditeter, och personligen har jag noll och inget intresse av att någon ska gå av ett preventivmedel de trivs med. Jag är också fullkomligt medveten om att t.ex. fertilitetsförståelse inte passar alla. För ännu mer tydlighet kring vad jag personligen tycker och inte, se denna disclaimer.

Vad många kvinnor vill ha är att fullkomlig och opartisk information om de existerande alternativen, inte bli pressade att använda medel de av olika anledningar inte vill ha, och bli hörda när de säger att något inte är hållbart för dem personligen. En bra preventivmetod är den som patienten själv valt med all information i ryggen, som gör deras liv bättre.

Jag har inte mandat att “avråda” någon från preventivmedel och gör det inte heller. Där får folk prata med sig själva och sin legitimerade vårdkontakt. Om du får se fakta i mina kanaler som du inte fått via de instanser som (enligt lag) borde ha informerat dig  så är det mot detta systemfel som ilskan ska riktas.

Så fungerar hormonstörande preventivmedel

Vad händer egentligen i kroppen när du tar p-piller, p-stav eller hormonspiral?

Myter om preventivmedel

Är det verkligen som en cancerskyddande låtsasgraviditet? Verkar hormonspiralen bara lokalt?

Rätt ska vara rätt

Att kalla saker för vad det är; varför jag säger “hormonstörande preventivmedel”.

Välja preventivmetod

Vilka preventivmetoder finns det och vad behöver du tänka på när du väljer?

Så fungerar hormonstörande preventivmedel

För att förstå hur preventivmedel fungerar så behöver du först förstå menscykeln. Här kan du lyssna på en förklaring av kvinnokroppens egna hormonfluktuationer, och här kan du höra hur de påverkas av p-medel. Spoiler: grundkontentan är att du oftast inte har någon menscykel alls på sådana preventivmedel.

När vi använder p-piller, hormonspiral m.fl “hormonella”preventivmedel, så tillför vi artificiella, syntetiska varianter av äggstockarnas egna könshormoner östradiol och progesteron för att blockera kroppens egna hormonella reproduktionscykel

Dessa “artimoner” är inte likadana som de kroppsegna hormonerna och har därav andra namn (ethinylöstradiol och levonorgestrel, exempelvis), men delar vissa gemensamma effekter med dem, som t.ex. att du inte blöder eller ägglossar när du har höga nivåer av syntetiskt östrogen och gestagen. Här kan du läsa mer om det.

Närvaron av de tillsatta artificiella hormonerna i blodet signalerar till hypothalamus och hypofysen i hjärnan att de ska vara tysta. Dessa körtlar styr normalt reproduktionscykeln genom att samtala med äggstockarna via en serie hormoner. När vi går på preventivmedel får hjärnan signal om att det är höga nivåer hormoner i omlopp, och ger därför inte sina hormonella order (GnRH, FSH, LH) som, ifall vi är friska, hade stimulerat händelserna i den fruktsamma menscykeln. 

I och med detta har vi inte längre en menscykel, utan befinner oss i ett hormonellt helt säreget tillstånd som inte går att likna vid något naturligt skeende, ibland i decennier av våra liv. De cirkulerande nivåerna av ethinylestradiol och gestagen liknas ofta vid de höga nivåerna östradiol och progesteron som vi producerar under lutealfasen eller vid graviditet, men faktum är att de hormonliknande ämnena vi får via preventivmedel inte ser ut eller har samma effekt som våra egna könshormoner.

När ägglossningen förtrycks (vilket ju är hela poängen med flertalet preventivmedel) så blir våra egna könshormoner närapå helt tillplattade. Vi producerar nämligen bara optimala nivåer av könshormonerna östrogen och progesteron när vi har fertila menscykler eller är gravida. Våra könshormoner som styr så mycket av vårt mående och hälsa tillverkas genom ägglossning – men majoriteten preventivmedel är till för att kväsa den. Då vi har receptorer för östrogen och progesteron på varje cell så är det givet att många kroppsfunktioner kommer att påverkas, något individen kan märka av mer eller mindre tydligt.

Myter om preventivmedel

Det är inte som att vara gravid

Om vi ska likna det hormonella tillståndet vi befinner oss på när vi går på ett preventivmedel  som t.ex. p-piller med något naturligt tillstånd, så ligger det närmast menopausen. Ibland sägs det att p-piller är som att vara fejk-gravid, men det stämmer inte. Mer om detta här.

Som gravida har vi väldigt höga nivåer av östrogen och progesteron, men på hormonstörande p-medel är de generellt sett tryckta i botten – och de höga doserna artificiella hormonliknande substanser som vi intar som piller, sprutor, plåster etc ger oss INTE de hälsobringande effekter i kroppen som våra egna hade gjort. 

Antingen intar vi dessa kemiskt förändrade “hormoner” oralt (p-piller och minipiller), trans- eller subdermalt (p-plåstret och p-staven), intrauterint (hormonspiralen), vaginalt (p-ringen) eller intramuskulärt (p-sprutan). 

Alla ovanstående har möjligheten att stänga ner ägglossningen – vissa mer än andra – och det är också den främsta poängen med den här typen av preventivmedel. 

Om du är skeptisk till ifall det verkligen är sant att dina egna könshormoner är låga när du tar t.ex. p-piller, be din läkare ta blodprover på östradiol och progesteron åt dig när du gått på dem i minst 3 månader.

 

Du har ingen mens på p-piller

Om du inte ägglossar, har du heller ingen mens. En regelbunden blödning på preventivmedel kan uppnås genom att göra uppehåll med dem (äta sockerpiller/dra ut ringen), och alltså orsaka en bortfallsblödning. Den månatliga blödningen på t.ex. p-piller är inte menstruation, utan en kemiskt designad fejkblödning för att p-pillerkonsumenten inte ska tänka på vad medlet egentligen gör i kroppen.

Om du går och småblöder konstant på minipiller, hormonspiral eller p-stav så beror det på att bristen på tillväxt i livmoderslemhinnan (en effekt av utebliven ägglossning) gör den instabil och läckande.

Om du har regelbunden blödning med hormonspiral så kan det innebära att du lyckas ägglossa trots tillförseln av syntethormoner via livmodern, och att du faktiskt har en riktig mens. Det är möjligt (men inte givet) att behålla sin menscykel på hormonspiral och minipiller, ifall mängden hormoner inte påverkar din hjärna tillräckligt för att stänga ner ägglossningen. Enligt denna studie blir 23,5% Mirena-användare av med ägglossningen (anovulatoriska) under första året med den inne. Kom ihåg att ägglossningen styrs från hjärnan, så att stänga ner den är ingen lokal aktion, oavsett var implantatet sitter. Denna studie som enbart tittat på blödningsmönster, bekräftar dessutom att 23,6% blev helt blödningsfria (amenorrheiska). Med tanke på de väldigt överensstämmande siffrorna kan vi måhända utgå ifrån att det är samma patienter det gäller… Den som blivit blödningsfri med hormonspiral har alltså med största sannolikhet också blivit av med sin ägglossning. 

Vill du vara helt säker på huruvida du verkligen har en menscykel trots hormonspiral eller minipiller så får du be gynekologen bekräfta fungerande ägglossning med hjälp av månatligt ultraljud och blodprover på progesteron, vars effekt dock kommer vara störd av gestagenet i preventivmedlet som agerar på samma receptorer.

 

Inga hormonella preventivmedel är “lokala”

Ägglossningen och fertiliteten styrs från hjärnan, genom att hormoner färdas i blodet och ger meddelanden till vävnader i andra delar av kroppen, t.ex. äggstockar eller livmoder. Fertiliteten sköts alltså inte självständigt av våra genitalier.

Så länge du har ett blodomlopp och dina reproduktiva organ inte är omgärdade av en järnmur, så kommer hormoner cirkulera i hela din kropp. Du har dessutom receptorer (mottagare) för dem precis överallt i kroppen.

Det finns därför inga “hormonella” preventivmedel som har enbart lokal verkan, detta inser du snabbt om du t.ex. läser bipacksedeln till t.ex. hormonspiralen, som tydligt visar att migrän, “nedstämdhet” (depression) och acne är några av de vanligaste biverkningarna. 

Så om någon i vården försöker sälja in en hormonspiral eller p-ring till dig med argumentet att den “bara verkar lokalt”, be att få läsa bipacksedeln eller ännu hellre läkarens egen förskrivarinformation, noggrant tillsammans. Medan ni läser upp de vanliga biverkningarna så tillägger du på varje punkt: Ok men detta är alltså bara vaginal ångest? Eller huvudvärk i livmodern? Acne i livmoderslemhinnan, oj det låter jobbigt. Kan man få stroke i slidan alltså? Så ifall jag vill ta livet av mig så är det min livmoder som bör gå i terapi?”.

 

Rätt ska vara rätt

Baserat på många års studier i endokrinologi så drar jag mig för att kalla t.ex. p-piller för ett “hormonellt” preventivmedel. De innehåller inte humanidentiska hormoner, och de efterliknar inte något naturligt hormonellt tillstånd. Hela poängen är helt enkelt att störa hormonerna.

Jag använder ordet “hormonstörande” om denna typ av preventivmedel, inte för att det låter skrämmande (detta handlar om information, inte skrämselpropaganda), utan för att det är den korrekta, universella, vetenskapliga termen för ämnen som stör hormon- och reproduktionssystem hos levande varelser. 

Personligen förefaller det mig oetiskt att säga ”hormonell” om en preventivmetod bara för att vara snäll och inte göra någon obekväm. Att förmildra uttryck tills det hela blir lögn är att kollra bort de verkliga effekterna av medlen och därmed förvägra patienten/konsumenten sitt informerade val. 

Detsamma gäller felinformation som att preventivmedel skulle innehålla progesteron eller gulkroppshormon, det finns nämligen inga av dem som gör det. Man menar gestagen, men berättar inte alltid det för patienten.

Det torde inte vara för mycket begärt att vi på förhand får veta de verkliga effekterna av de substanser vi eventuellt väljer att inta. Ren information om vanliga preventivmedels fulla verkan utgör ingen rekommendation, åsikt eller skuldbeläggande!

Dessa medel är vad de är, med alla sina för- och nackdelar, och vi har rätt att välja med all information i ryggen.

Välja preventivmetod

Hormonfritt eller biverkningsfritt?

Din fertilitet handlar helt och hållet om hormoner. Strikt menat så är alltså hela poängen med hormonella” preventivmedel att stänga ner dina egna hormoner, vilket gör termen hormonell” väldigt missvisande. De skulle lika gärna ha kallats anti-hormonellasyntethormonella”, eller som sagt hormonstörande, men det hade förstås låtit alldeles för negativt.

Du kan inte stänga ner dina egna fluktuationer av könshormoner (dvs menscykeln) utan att det kommer med påverkan på 150 kroppsfunktioner – oavsett vilka uppenbara biverkningar du upplever eller inte, eller hur värt det t.ex. p-piller är i just ditt fall.

Vill du däremot ha en “hormonfri” preventivmetod i betydelsen att du inte tillsätter några artificiella hormonliknande substanser för att störa dina egna hormoner, så kan du välja:

Fertilitetsförståelse – biverkningsfritt men kräver kunskap, initial handledning och disciplin

Barriärmetoder som pessar eller kondom – måste precis som alla andra preventivmedel användas korrekt varje gång och kombineras med fördel med fertilitetsförståelse för optimal effektivitet

Kopparspiral – hormonfritt, men koppar kan påverka dina hormoner och implantatet kan ge smärtor

Sterilisering – vilket kan påverka dina hormoner och cykliska mående beroende på hur blodtillförseln till dina äggstockar såg ut

Kopparspiral eller steriliseringsimplantat som tex Essure ger biverkningar dels p.g.a. de inre genitaliernas känslighet för inflammation, deras rikliga innervering i bäckenbotten, samt de potentiellt systemiska effekterna av de metaller implantaten består av.

Frågor att ställa dig själv inför val av preventivmetod:

1. Vad är du ute efter:

2. Hur bekväm är du med tanken på:

3. Är du medveten om:

4. Hur mycket kan du stå ut med:

  • Hur känner du inför att kemiskt kastrera ett husdjur? Skulle du blivit förvånad om djuret uppvisade en del beteendeföreändringar?

  • Känner du att alltbiverkningslistan för ditt tillänkta p-medel är värt att riskera att uppleva, och eventuellt dö av (hänvisar här till den ökade stroke-, blodpropps-, självmords- samt bröst- och livmoderhalscancerrisken av t.ex. p-piller)? 

  • Tycker du att det är en bra deal att med hjälp av p-piller som stänger ner din ägglossning minska din risk för äggstocks- och livmodercancer något (risker som också minskas av graviditet och barnafödande), men att samtidigt på grund av samma p-piller öka din risk för livmoderhals- och bröstcancer upp till 10 år efter att du slutat med dem?

  • Överväger fördelarna i just din situation?

     

Är jag emot preventivmedel?

Jag är inte krass kring preventivpreparatens påverkan för att jag vill att kvinnor helt sonika ska låta bli dem. Rätten till ett fritt och informerat val är enligt mig okränkbar och jag har ingen egen agenda vad gäller vilken preventivmetod folk väljer eller inte. Det finns definitivt tillfällen och personer där exempelvis p-piller är helt rätt, nödvändigt, önskat och omtyckt. Det förtar inte det faktum att de har en massiv systemisk verkan och medför en hel del allvarliga risker om inte bör kollras bort med något försäljningsargument.

Det finns inget behov av att sjunga de här medlens lov, det gör redan hela vårdapparaten (och förstås läkemedelsföretagen) samt många användare som tror att medlen utgör den enda lösningen på både menscykelproblem och reproduktion. Detta sätter tonen i samhällethormonstörande preventivmedel är normen.

Problemet är dock att kvinnor negligeras på rutin när de upplever vetenskapligt kända, fullt logiska och i bipacksedeln angivna verkningar. Det är enormt viktigt att patienter blir informerade av sina vårdgivare om alla de eventuella risker de utsätter sig för när de väljer läkemedel.

Därför behöver vi avliva moderna gyn-myter som att hormonspiralen bara verkar lokalt, för den gamla dängan kan t.ex. leda till att någon med preventivmedelsorsakade självmordstankar inte tänker tanken att avbryta behandlingen eller rapportera hur de påverkas, och följaktligen tar livet av sig ovetandes om att hens psykiska mående var en biverkning. Den ansvariga i ett sånt läge vore faktiskt den förskrivande vårdpersonal som inte berättat för patienten att dessa väldigt icke-lokala biverkningar kan uppstå.

Det är helt enkelt en brinnande kvinnofråga att vi börjar tala sakligt om gängse preventivmedel och deras verkliga effekter, med ett bredare jämställdhets- och folkhälsoperspektiv än i den nuvarande debatten. Det behövs också väldigt mycket mer välgjord forskning på området. 

Jag arbetar med att dela grundläggande information om kvinnokroppen och fertiliteten. Om vi redan som tonåringar hade lärt oss hur menscykeln fungerar, lärt oss bevaka våra fertila tecken och fått veta att det GÅR att hantera sin fertilitet utan att stänga ner den, då hade vi nog varit mer kapabla till välgrundade beslut vad gäller våra kroppar som vi verkligen kunde stå för – oavsett vilken preventivmetod vi väljer. 

Det kommer alltid  finnas sexuellt aktiva personer som inte vill använda hormonstörande p-medel och därför kommer använda antingen barriärer (kondom, pessar) eller avbrutet samlag. Ingen av dessa metoder erbjuder fullgott skydd. Dessa personer behöver också respekteras och inte lämnas utan alternativ. En tonåring som inte vill eller kan gå på några av de gängse preventivmedlen kommer definitivt vara bättre på att undvika graviditet om hen har fertilitetsförståelse, än om hen enbart hänvisas till att halvdant (eller inte alls…) använda kondom.

Det torde ju också vara en mänsklig rättighet att förstå sin egen kropp, inklusive fertiliteten, oavsett om detta utgör ens främsta preventivmetod eller om en kompletterar med andra former av skydd. Så varför nekas och avråds folk från denna kroppskunskap?

Är vi fullt informerade så kan vi VÄLJA baserat på mer än normen, andras ekonomiska intressen och okunskap.

Pin It on Pinterest